Navigation Menu+

More on Modulation – #1

Posted on Apr 12, 2010 by in Dr Gjutstam | 0 comments

_0000_006.JPG

Modulerings-skoj i 1/35

Jag fortsätter leka med färg-modulering. Modellen är en 1/35 s.gl. Pkw Steyer Typ 1500A Kommandeurwagen, fabrikat Tamiya. En riktig gammal goding, den här modellen.

Modulation Fun in 1/35

My adventures in modulation painting continues with this s.gl. Pkw Steyer Typ 1500A Kommandeurwagen from Tamiya, scale 1/35. Great old kit, this!

 

_0001_007.JPG

Modellen grundades först med airbrushen i jordbruna toner (undersida av chassi), svart, samt mörka och ljusa gråtoner.

The model was first given basic airbrush coats of earth tones (underside of chassis), black, dark and light grey tones. 

_0002_008.JPG

Jag blandade till riktigt ljusa grå toner och penselmålade bensindunk-hållare, hjulnaven, dörrlister, konvojlykta, dragkrok och gångjärnen till skuffen. Kapellet målades i tre-fyra olika bruna toner.

I mixed up some very light grey tones and handbrushed the jerry can holders, wheeel hubs, convoy light, towbar, door framing and trunk hinges. The canvas was painted 3-4 different brown colours.

_0003_010.JPG

 Framtill målade jag skyddsgrillens och kofångarens ovansidor, Notek-lampan, huvlåset och det två luckorna(?) ovanpå motorhuven med samma ljusgrå kulör.

Up front I painted the upper parts of the fender and grille protection, Notek lamp, engine hood lock and the two hatches (?) the same light grey colour.

_0004_011.JPG

Dörrarnas insidor, liksom sätena, var läderklädda i de här lite bekvämare stabsbilarna. Dörrarna fick en omgång oljefärg för att simulera läder. sätena ska få samma behandling, men i ljusare nyanser

The doors insides, as the seats, were leather clad in these more posh  staff cars. The doors were overpainted with oils to simulate leather. The seats will get the same treatment, but a bit lighter brown.

_0005_012.JPG

 Instrumentpanelen och spakar ska grundmålas, sen får modellen ett skyddande klarlackslager innan fortsättning följer

The instrument panel and the different levers need some base colours, and then I’ll give the whole model a clear protective coat.
To be continued…

Submit a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *