Navigation Menu+

Tijuana Taxi #11

Posted on Jan 4, 2011 by in Tijuana Taxi | 0 comments

Jag tar det kallt.

Jag har försökt hitta en lämplig kylare men till slut så scratchade jag en av plasticcard, plastlister och nät från en tepåse.

Taking it cool.

I have been looking for a suitable radiator but in the end I had to scratch build it using plastic card, plastic strips and a net from a tea bag.

Detaljerna i centrum av bakfälgarna blev förstörda under arbetet så nu försöker jag återställa dom.

Working with the rear wheels destroyed the details of the center so I’m trying to reconstruct them.

Bakaxeln är för smal för dom nya hjulen och för tunn för skivbromsarna. Bara att bygga om.

The rear axle is too narrow for the new wheels and also too thin for the disc brakes. Just keep working.

En sida klar. Då var det dags att göra samma sak igen.

One side is finished. Lets do the same thing once more.

Submit a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *