Navigation Menu+

Tijuana Taxi #12

Posted on Jan 10, 2011 by in Tijuana Taxi | 0 comments

Små detaljer.

Jag har letat efter en generator av lite modernare snitt och det slutade med att jag kapade två olika och monterade ihop till en.

Small details.

I have been trying to find a modern looking alternator but in the end I used parts from two different types to build one.

Fyrbladiga fläktblad hade jag flera liggande men det var inte det jag ville ha. Nu hitade jag denna som jag kommer att modifiera.

I could only find four bladed fans in my boxes but that wasn’t what I wanted. Finally I found this one that will be modified

Jag började med att skära bort fläktbladet och slipade jag ner diametern. Sedan tog jag bort det som var kvar av remskivan.

I started by cutting the fan blade loose, then I reduced the diameter. I also cut the fan belt lose from the remains of the fan.

Då passar den in i generatorn.

Now the alternator can be attached to the belt.

Submit a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *