Navigation Menu+

Tijuana Taxi #16

Posted on Jan 30, 2011 by in Tijuana Taxi | 0 comments

Ett steg framåt och ett tillbaks.

Borrade hål i fördelaren och monterade tändkablar.

One step forward and one step back.

I drilled holes in the distributor and added the cables.

Så motorn börjar likna något till slut.

The engine is getting there.


Jag var inte nöjd med utseendet på kuskbocken så jag slet bort den och började om.

I didnt like the look of the drivers position so I removed the parts and started all over with it.


Eftersom det blev en potvinkompressor så blir ju motorn ganska låg (och lång). Därför kunde jag även sänka kuskbocken vilket gav ett utseende mer i min smak.

As I happend to use an Potvin blower, the engine became rather low (and long). Now I could lower the drivers position and get a look I liked better

Submit a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *