Navigation Menu+

Tijuana Taxi #17

Posted on Feb 5, 2011 by in Tijuana Taxi | 0 comments

Ett temporärt bakslag.

Motorn går inte att montera med fördelaren på plats så den måste dit efteråt. Typiskt mig. Bygg utan att planera så mycket i förväg. Jag har börjat att bygga detaljer till styrningen

A temporary set back.

I can’t mount the engine with the distributor in place so I have to do this afterwards. That is how I do things, don’t plan to much. Just build. I have started on details for the steering.

18 delar för en sådan enkel sak.

18 pieces needed for such a simple thing.

Submit a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *