Navigation Menu+

King Tiger 1:16 – # 44

Posted on Mar 19, 2009 by in King Tiger 1:16 | 0 comments

kungstiger_painting

Forskningsanstalt.

De senaste dagarna har ägnats åt att plugga tysk kamouflagemålningsfilosofi. Efter konsultation med några av de bästa forskarna på området har vi kommit fram till att vagn 213 inte var målad med det fabriksapplicerade så kallade ”ambush” kamouflaget, utan snarare någon slags hybridvariant med i stort sett samma färgschema fast med mjuka gränser mellan färgerna. Så antingen gör jag 213 med softat camouflage, eller någon annan vagn med skarpa kamouflaget ur KG Peiper. Vilken maskin det blir är upp till Herr Beställare!

Research Center.

Last couple of days have been devoted to studying German camouflage application techniques. After being able to consult some top researchers in this area, we reached the conclusion that vehicle no 213 did not have the factory applied hard edged ”ambush” cheme, but rather some sort of hybrid cheme where the colour fields roughly correspond to the factory cheme, but with soft edges. So, either I do the soft edged 213 or find another vehicle in KG Peiper with hard edge camouflage. Up to you, Mr Commissioner!

Submit a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *